BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA
• Smanjiuje površinski napon vode koja se koristi za tretman, pogodujući vlaženju i prodiranju
primenjenih agrohemikalija ili hranljivih sastojaka u list i biljna tkiva
• Smanjuje pH vode koja se koristi za prskanje
• Izbegava se moguće razlaganje različitih agrohemikalija koje, zbog alkalne hidrolize, menjaju
hemijski sastav i efikasnost.
• Pomaže u poboljšanju brzine prodiranja primenjenih agrohemikalija ili hranljivih sastojaka i
povećavajući njihovu efikasnost
• Označava pH vode kroz promenu boje dok se ne postigne željeni pH. (Kada porumeni (roze
boja), voda ima pH između 5,0 i 4,5, što je pravi pH za maksimalnu efikasnosti najčešće
korišćenih agrohemikalija)
• Veoma je kompatibilan sa agrohemikalijama koje se često koriste, ne menjajući njegov sastav
• Zahvaljujući visokoj koncentraciji, količina koja se koristi je vrlo mala
PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE
Tip proizvoda sa kojim se meša Doza primene
Insekticidi, fungicidi, desikanti,
folijarna prihrana, korektivni
herbicidi
Od 0.5 do 1.5 ml na 1 litar
vode za tretman u zavisnosti
od pH vrednosti i tvrdoće
korišćene vode
Translokacioni i kontaktni
herbicidi
Od 1 do 2 ml na 1 litra vode za
tretman
Pre-emergens herbicidi i tečna
đubriva u zemljište Od 500 do 600 ml po hektaru
PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE NA OSNOVU PARAMETARA VODE
TVRDOĆA I POČETNA Ph VREDNOST VODE (ppm CaCO3)
200
ppm
pH=6.2
300 ppm
pH=6.51
390 ppm
pH=7.41
520 ppm
pH=7.43
620 ppm
pH=7.47
720 ppm
pH=7.49
790 ppm
pH=7.03
Krajnja
vrednost
pH vode
za
tretman
5.0 29 36 100 123 145 173 173 Doza:
ml
SURFARE-a
na 100l
vode za
tretman
4.5 36 50 110 134 159 181 188
4.0 40 55 114 140 163 188 196BITNA NAPOMENA
• Preporučuje se prvo odrediti približnu dozu koja će biti potrebna, dodajući neku količinu
SURFARE-a malo po malo u litar vode.
• Dakle, ako je 1 ml SURFARE korišćeno za promenu boje vode u ružičastu, tada će biti
potrebno 100 ml proizvoda na svakih 100 litara vode u rastvoru za tretman.
• SURFARE se pomeša sa vodom koja se koristi za prskanje pre dodavanja bilo kakvih
agrohemikalija. Ukoliko ima potrebe za tačno određivanje pH vode preporučuje se
upotreba pH metra ili lakmus papira.
UPUTSTVO ZA MEŠANJE:
SURFARE je potpuno rastvorljiv u vodi, da bi postigli najbolje mešanje, postupak primene se odvija na
sledeći način:
1. Napuniti 3/4 vode u rezervoar za mešanje i počnite sa mešanjem.
2. Kondicionirajte (prilagodite) vodu sa SURFARE-om dodavanjem malo po malo dok se boja vode
ne promeni u ružičastu. Tada će pH vode biti između 5,0 i 4,5 pH
3. Dodajte hranljive sastojke i / ili agrohemikalije za prskanje.
4. Završite dodavanjem ostatka vode za prethodno nanetu pripremu.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)
Tehničke karakteristike (sastav)
Polioli i glikoli sa efektom
okvašivanja, penetracije i
odstranjivanja pene
30%
Zakiseljivači i pH regulatori 26%
PAKOVANJE 1L