COSMOCEL H-85

H-85 je humektant-prah koji sadrži 850 grama po kilogramu fulvinske i huminske kiseline (dobijene iz leonardita), koji se mogu primeniti u zemljištu, a čiji je cilj da se poveća reakcija na primenu neorganskog đubriva, koje se uglavnom koristi za fertirigaciju. Preporučujemo primenu sredstva H-85 kod zemljišta koja imaju nizak nivo sadržaja organske materije, problem sa srukturom, nisku raspoloživost hranjivih materija i/ili ograničenu mikorbiološku aktivnost.
Doza primene: povrće 8-12 kg/ha, žitarice 3-8 kg/ha, voće 6-10 kg/ha, ukrasno bilje 10-15 kg/ha.
Tekničke karakteristike – sastav :
• Humusne kiseline dobijene iz leonardita = 85%
( Huminska kiselina = 48%, Fulvinska kiselina = 37% )
Pakovanje: 5/1

Категорије: ,