KARAKTERISTIKE PROIZVODA Visoka koncentracija kalcijum i silicijum
• Silicijum visoke biloške aktivnosti, ima uticaj na sintezu enzima koji daju antibiotske, lignifikacione
i antioksidativne karkteristike
• Odlična rastvorljivost i stabilnost formulacije
• Organski kompleks smanjuje mogućnost reakcije i blokade hraniva pre usvajanja biljke
• Proizvod prirodnog porekla, nema rezistentnosti patogena i insekata
BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA Povećava svežinu i dužinu čuvanja ploda.
• Jača ćelijski zid biljke, smanjuje mogućnost mehaničkih oštećenja biljke
• Smanjuje oštećenja usled prevelike izloženosti direktnom sunčevom zračenju
• Veća otpornost biljke na bilesti i napadae insekata
• Otpornost biljke na promene spoljašnje sredine (suša, mraz, niska vlažnost vazduha, …)
PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE
PREPORUKA PRIMENE
Doza primene
(L/ha/tretmanu)
USEV Zemljište Folijarno
Jagoda, Borovnica, Malina, Kupina 7-15 1-4
Lubenica, dinja, krastavac 5-10 1-4
Paprika, paradajz 5-10 1-4
Kupus, Brokoli, Karfiol, Zelena salata 5-10 1-3
Šargarepa 5-10 1-3
Krompir 5-10 1-4
Luk 5-10 1-4
Kukuruz, pšenica, ječam 5-10 2-4
Soja, Pasulj 5-10 1-4
Šećeran repa 5-10 2-4
Detelina, lucerka, travne smeše 5-10 1-4
PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA
Upotrebljavati BARRIER redovno, po mogućstvu, od početnih fenofaza razvoja biljke, pogotovo u
fazama kada je neophodna kvalitetna obezbeđenost ploda kalcijumom i/ili kada uslovi spoljašnje
sredine favorizuju razvoj štetočina i bolesti.
• Tokom ranog plodonošenja i u plodonošenju upotrebiti BARRIER za poboljšanje svežine i
dužine čuvanja ploda.
• BARRIER se može primeniti tretmanima preko lista, upotrebom putem sistema za
navodnjavanje i primenom iz aviona.• Cosmocel tim preporučuje kao uopštenu i univerzalnu dozu primene 3 ml BARRIER-a /1L
vode u više navrata.
BITNA NAPOMENA
• BARRIER se može kombinovati sa najčešće korišćenim sredstvima za zaštitu bilja i
đubrivima osim onih formulisanih sa visokim sadržajem fosfor i visokim sadržajem
organske materije. Ne preporučuje se korišćenje sa sredstvima kojima ne odgovara
alkalna sredina.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SASTAV
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kalcijum (Ca) 10%
Silicijum (SiO2) 24%
Dodaci, adjuvanti, rezređivači 66%
PAKOVANJE 1L, 5L

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “COSMOCEL BARRIER”

Your email address will not be published. Required fields are marked