Insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca, savijača i lisnih minera u zasadu jabuke, kruške i dunje i šljivinog smotavca u zasadu šljive

Delovanje
Affirm® Opti je insekticid sa visokom efikasnošću na Lepidoptere i visokom selektivnošću na korisne organizme. Deluje utrobno na gusenice štetočina, a na jaja deluje samo u slučaju kada su direktno tretirana. Nekoliko časova nakon unošenja aktivne materije ishranom listom, dolazi do paralize gusenice i prestanka ishrane, a u sledeća 2-4 dana dolazi do njihovog uginuća. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 6.

Primena
Jabuka, kruška, dunja:
– Jabukov smotavac (
Cydia pomonella), Jabukov savijač (Adoxophyes sp., Archips sp., Spilonota sp.) Lisni mineri (Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella i Perileucoptera sp.); 2 kg/ha, od pojave ploda veličine od 5 do 10 mm do sazrevanja (BBCH 71-89). za suzbijanje prve generacije larvi jabukovog smotavca, primenjuju se u fazi pojave „crne glave“, odnosno pred piljenje gusenice, i drugo 10-14 dana kasnije.
Šljiva:
– Šljivin smotavac (Cydia funebrana); 2,5 kg/ha, od formiranja plodnika i opadanja cvetnih listića do sazrevanja (BBCH 71-89)

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Kontaknto delovanje preparata je slabo i može biti samo ako rastvor preparata dospe direktno na telo gusenice. Preparat se brzo razlaže na svetlosti, posebno pri jačem UV zračenju, pa je njegova rezidualna kontaktna aktivnost zanemarljiva. Da bi se povećalo kontaktno delovanje preporučuje se primena preparata u večernjim časovima. Stepen
efikasnosti preparata se povećava dodavanjem mineralnog ulja, u koncentraciji 0,25%.
→ Postoje ograničenja u korišćenju parafinskih ulja zbog njihove fitotoksične interakcije sa preparatima na bazi kaptana i sumpora, pa se preporučuje razmak od dve sedmice između korišćenja emamektina sa parafinskim uljima i fungicida na bazi kaptana i sumpora.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 3 puta

NAPOMENE
· Kontaknto delovanje preparata se ispoljava samo ako rastvor preparata dospe direktno na telo gusenice. Affirm® Opti ima poboljšanu formulaciju u odnosu na razlaganje pod uticajem UV zračenja iz spektra sunčevih zraka, jer sadrži tzv. UV protektant, pa je njegova rezidualna kontaktna aktivnost poboljšana.
· Da bi se još više povećalo kontaktno delovanje preporučuje se primena ovog sredstva u večernjim časovima.

· Zbog moguće ukrštene rezistentnosti, ne primenjivati insekticide na bazi drugih avermektina (abamektin).
· Zbog kratke karence pogodan za suzbijanje gusenica druge, a ako se pojavi i treće generacije smotavca.

Aktivna materija

Emamektin benzoat 9,5 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

Jabuka, kruška, dunja: 500-1500 l/ha
Šljiva: 500-1250 l/ha

Karenca

7 dana

Pakovanje

250 g, 1 kg