YARAVITA ZINTRAC 700g/l Cink

Preporučena upotreba: za kukuruz, voće, vinova loza, povrće i useve osetljive na manjak cinka ( Zn ).
Doza: 0,5-1 l/ha
Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1

Категорије: ,