YARAVITA LAST N 25-0-0

YaraVita Last N je koncentrovani proizvod azota u tečnom obliku namenjen za folijarnu primenu. Pored toga što se izuzetno brzo usvaja putem lista, 25% od ukupnog azota je u sporo oslobađajućem obliku i tako obezbeđuje dužu ishranu biljaka ovim elementom. Zbog toga u mnogim slučajevima se smanjuje broj primene tokom vegetacije.
Primenjuje se u jabukama, strnim žitima, krompiru i soji.
Doza primene: 5-20 l/ha u zavisnosti od kulture u kojoj se primenjuje, utrošak vode od 100-500 l/ha
Pakovanje: 5/1 i 10/1

Категорије: ,