YARATERA KRISTA MgS 16MgO+33So3

TeraKrista MgS je vodotopivi magnezijum sulfat. Potpuno je vodotopiv. Uravnotežen sadržaj hraniva čini Krista MgS najviše korišćenim izvorom magnezijuma u programima fertigacije. Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale.
Primena: U usevima koji se navodnjavaju je veoma čest nedostatak magnezijuma zbog kompeticije sa Ca, te posebno sa NH₄-N (amonijačnim oblikom azota). Proizvodom Krista MgS možemo dodati magnezijum, a da pritom nećemo dodati prefiše sulfata.
Pakovanje: 25/1

Категорије: ,