Wuxal® Top P je hranivo za sve ratarske, povrtarske i voćarske useve koji imaju visoku potrebu za fosforom i koristi se:

KUKURUZ: u količini 3 – 5 l/ha, 1 – 2 tretmana.
Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta.

POVRTARSTVO (PARADAJZ, PAPRIKA i dr.): u količini 2 – 4 l/ha.
Vreme primene: posle rasađivanja biljaka, 3 – 4 primene.

VOĆE: u količini od 3 l/ha.
Vreme primene: od kretanja vegetacije do plodova veličine oraha, 3 – 4 primene.

VINOVA LOZA: u količini od 2 l/ha.
Vreme primene: u početku vegetacije kada su razvijena 3 – 4 lista, 2 – 3 primene.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Top P je kompatibilan sa većinom preparata za zaštitu bilja. Ipak, preporučuje se da se uradi test mešanja pre prve primene.

Wuxal® Top P je hranivo za sve ratarske, povrtarske i voćarske useve koji imaju visoku potrebu za fosforom. Fosfor je sastavni deo osnovne strukture ćelija, učestvuje u izgradnji nukleinskih kiselina, lipida, te posredno ili neposredno utiče na sve životne procese kod biljaka. Fosfor se u zemljištu nalazi u obliku jedinjenja različite rastvorljivosti, a samim tim i različite pristupačnosti za biljke. Najčešće do nedostatka fosfora dolazi na krečnim, alkalnim, ekstremno kiselim (pH < 5) i zemljištima koja se intenzivno koriste. Biljke najintenzivnije usvajaju fosfor u najranijim fazama rasta i razvića i u periodu obrazovanja generativnih organa. Zbog toga, Wuxal® Top P predstavlja idealan izvor lakopristupačnog fosfora posebno za biljke koje su poreklom iz suptropskih ili tropskih klimata kao što su kukuruz, paprika, paradajz i većina povrća, jer one imaju povećane zahteve za fosforom.
Posebnu efikasnost Wuxal® Top P ispoljava kada u proleće dođe do zahlađenja. Tada kod navedenih biljnih vrsta zbog slabije konverzije energije dolazi do pojave crvenila i zastoja u porastu. Primenom, biljke usvajaju lakopristupačni fosfor, prevazilaze nastale stresne uslove, nastavljaju neometano rast i razvoj, što je preduslov za ostvarenje visokog prinosa.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WUXAL TOP P”

Your email address will not be published. Required fields are marked