Wuxal® Top P je hranivo za sve ratarske, povrtarske i voćarske useve koji imaju visoku potrebu za fosforom i koristi se:

KUKURUZ: u količini 3 – 5 l/ha, 1 – 2 tretmana.
Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta.

POVRTARSTVO (PARADAJZ, PAPRIKA i dr.): u količini 2 – 4 l/ha.
Vreme primene: posle rasađivanja biljaka, 3 – 4 primene.

VOĆE: u količini od 3 l/ha.
Vreme primene: od kretanja vegetacije do plodova veličine oraha, 3 – 4 primene.

VINOVA LOZA: u količini od 2 l/ha.
Vreme primene: u početku vegetacije kada su razvijena 3 – 4 lista, 2 – 3 primene.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Top P je kompatibilan sa većinom preparata za zaštitu bilja. Ipak, preporučuje se da se uradi test mešanja pre prve primene.

Wuxal® Top P je hranivo za sve ratarske, povrtarske i voćarske useve koji imaju visoku potrebu za fosforom. Fosfor je sastavni deo osnovne strukture ćelija, učestvuje u izgradnji nukleinskih kiselina, lipida, te posredno ili neposredno utiče na sve životne procese kod biljaka. Fosfor se u zemljištu nalazi u obliku jedinjenja različite rastvorljivosti, a samim tim i različite pristupačnosti za biljke. Najčešće do nedostatka fosfora dolazi na krečnim, alkalnim, ekstremno kiselim (pH < 5) i zemljištima koja se intenzivno koriste. Biljke najintenzivnije usvajaju fosfor u najranijim fazama rasta i razvića i u periodu obrazovanja generativnih organa. Zbog toga, Wuxal® Top P predstavlja idealan izvor lakopristupačnog fosfora posebno za biljke koje su poreklom iz suptropskih ili tropskih klimata kao što su kukuruz, paprika, paradajz i većina povrća, jer one imaju povećane zahteve za fosforom.
Posebnu efikasnost Wuxal® Top P ispoljava kada u proleće dođe do zahlađenja. Tada kod navedenih biljnih vrsta zbog slabije konverzije energije dolazi do pojave crvenila i zastoja u porastu. Primenom, biljke usvajaju lakopristupačni fosfor, prevazilaze nastale stresne uslove, nastavljaju neometano rast i razvoj, što je preduslov za ostvarenje visokog prinosa.