Wuxal® Sulphur je namenjen za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za kulture koje zahtevaju veliku količinu sumpora: pšenica, luk, šećerna repa i uljana repica. Primenjuje se na različitim tipovima zemljišta i supstrata na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru.

ULJANA REPICA: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza razvoja lista (jesenji tretman, 4 – 6 listova razvijeno);
2. početkom razvoja stabla.

ŠEĆERNA REPA: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza 4 – 6 listova;
2. faza 6 – 8 listova

ŽITARICE (OZIMA PŠENICA i JEČAM): u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza bokorenja;
2. faza rasta stabljike.

KUKURUZ: u količini od 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza 4-6 listova;
2. faza 10 listova.

CRNI I BELI LUK: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza 5 ili više jasno vidljivih listova;
2. početkom razvoja lukovice.

KUPUSASTO POVRĆE: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene: u fazi 6 – 8 listova i ponoviti za 10 dana.

LISNATO POVRĆE: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene: u fazi razvoja lista glavnog stabla do 2 nedelje pred berbu.

Način primene: folijarno.
Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta, po potrebi.

Napomena: ne primenjivati tokom cvetanja! Ne koristiti veće količine od preporučenih!
Radi bolje pokrivenosti listova preporuka je da se preparat nanese sa većom količinom tečnosti, 400 l/ha, istovremeno sa primenom pesticida.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Wuxal® Sulphur je kompatibilan sa najčešće korišćenim pesticidima.

Wuxal® Sulphur je folijarno đubrivo sa visokim sadržajem sumpora i azota. Osim što ulazi u sastav proteina sumpor direktno utiče na otpornost biljaka na biljne bolesti. Kulture posejane u jesen (žitarice, uljana repica) su podložnije nedostatku sumpora od prolećnih kultura.
Nedostatak sumpora je sve izraženiji zbog velike količine sumpora koji se iznosi visokim prinosima žitarica i uljanih kultura, kontrole emisije gasova (SO3) i smanjene upotrebe sumpora kao fungicida.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Sulphur ima idealan odnos sumpora i azota koji su poznati po svom sinergističkom delovanju na metabolizam biljaka. Sumpor je osnovna gradivna komponenta esencijalnih aminokiselina metionin i cistein, folijarna primena preparata Wuxal Sulphur povećava sadržaj proteina u žitaricama i pozitivno utiče na prinos i kvalitet. Poboljšava zdravstveno stanje biljaka, jesenji tretman povećava otpornost na mraz.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WUXAL SULPHUR”

Your email address will not be published. Required fields are marked