Wuxal® Sulphur je namenjen za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za kulture koje zahtevaju veliku količinu sumpora: pšenica, luk, šećerna repa i uljana repica. Primenjuje se na različitim tipovima zemljišta i supstrata na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru.

ULJANA REPICA: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza razvoja lista (jesenji tretman, 4 – 6 listova razvijeno);
2. početkom razvoja stabla.

ŠEĆERNA REPA: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza 4 – 6 listova;
2. faza 6 – 8 listova

ŽITARICE (OZIMA PŠENICA i JEČAM): u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza bokorenja;
2. faza rasta stabljike.

KUKURUZ: u količini od 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza 4-6 listova;
2. faza 10 listova.

CRNI I BELI LUK: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene:
1. faza 5 ili više jasno vidljivih listova;
2. početkom razvoja lukovice.

KUPUSASTO POVRĆE: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene: u fazi 6 – 8 listova i ponoviti za 10 dana.

LISNATO POVRĆE: u količini 3 – 5 l/ha.
Vreme primene: u fazi razvoja lista glavnog stabla do 2 nedelje pred berbu.

Način primene: folijarno.
Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta, po potrebi.

Napomena: ne primenjivati tokom cvetanja! Ne koristiti veće količine od preporučenih!
Radi bolje pokrivenosti listova preporuka je da se preparat nanese sa većom količinom tečnosti, 400 l/ha, istovremeno sa primenom pesticida.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Wuxal® Sulphur je kompatibilan sa najčešće korišćenim pesticidima.

Wuxal® Sulphur je folijarno đubrivo sa visokim sadržajem sumpora i azota. Osim što ulazi u sastav proteina sumpor direktno utiče na otpornost biljaka na biljne bolesti. Kulture posejane u jesen (žitarice, uljana repica) su podložnije nedostatku sumpora od prolećnih kultura.
Nedostatak sumpora je sve izraženiji zbog velike količine sumpora koji se iznosi visokim prinosima žitarica i uljanih kultura, kontrole emisije gasova (SO3) i smanjene upotrebe sumpora kao fungicida.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Sulphur ima idealan odnos sumpora i azota koji su poznati po svom sinergističkom delovanju na metabolizam biljaka. Sumpor je osnovna gradivna komponenta esencijalnih aminokiselina metionin i cistein, folijarna primena preparata Wuxal Sulphur povećava sadržaj proteina u žitaricama i pozitivno utiče na prinos i kvalitet. Poboljšava zdravstveno stanje biljaka, jesenji tretman povećava otpornost na mraz.