Wuxal® Oilseed je suspenzija mikroelemenata namenjena za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za uljanu repicu, soju i suncokret.

ULJANA REPICA: u količini od 2 l/ha.

  • faza razvoja lista (jesenji tretman, 4 – 6 listova razvijeno);
  • početak razvoja stabla;
  • pojava cvetnih pupoljaka do početka cvetanja*.

*Za optimalnu pokrivenost lista, poslednji tretman u fazi cvetanja treba da bude sa dovoljnom količinom vode, oko 400 l/ha i u udruženoj primeni sa fungicidima.

SOJA: u količini od 2 l/ha.

  • pre prvog cveta;
  • puno cvetanje.

SUNCOKRET: u količini od 2 l/ha.

  • tokom faze razvja lista;
  • faza izduživanje stabljike.

KUPUSNJAČE: u količini 2 – 3 l/ha.

  • faza 6 – 8 listova;
  • posle 10 – 14 dana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Oilseed je kompatibilan sa najčešće korišćenim pesticidima. Budući da uljana repica ima velike potrebe za sumporom preporučuje se zajednička primena sa preparatom Wuxal® Sulphur.

Wuxal® Oilseed je folijarno đubrivo sa mikroelementima i dodatkom sekundarnih elemenata. Sastav preparata i odnos hranljivoh materija zadovoljava specifične potrebe uljanih kultura, u prvom redu suncokreta, soje i uljane repice. Bor, mangan i molibden su često biljkama nedostupni zbog različitih razloga (hladno i vlažno zemljište, nepovoljna kiselost zemljišta (pH >7), loše razvijen koren, suša i dr). Folijarna primena preparatom Wuxal® Oilseed rešava problem nedostatka metala u biljkama, povećava prinos i sadržaj ulja u semenu.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Oilseed je suspenzija formulisana za dopunsku ishranu uljanih kultura. Sadrži veću količinu sumpora, bora, mangana i molibdena. Sumpor ulazi u sastav aminokiselina, učestvuje u izgradnji proteina što dovodi do boljeg kvaliteta. Bor je esencijalan za oplodnju, primenjen pre cvetanja dovodi do bolje oplodnje i direktno utiče na bolji prinos. Jesenji tretman preparatom Wuxal® Oilseed ubrzava razvoj uljane repice, povećava otpornost na mraz i biljke spremnije kreću u novu vegetaciju.