Wuxal® Grano je đubrivo namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za žitarice (pšenica, ječam, ovas, raž) za poboljšanje prinosa, kvaliteta zrna i sadržaja proteina.

PŠENICA, JEČAM, OVAS I RAŽ: 
Prvi tretman: faza zastavičara, u količini 2-4* l/ha.
Drugi tretman: neposredno pred početak klasanja u količini 2 l/ha.
*4 l/ha ako su tretmani ograničeni na jedan tretman tokom faze zastavičara.

PŠENICA:  u količini 5 l/ha.
Vreme primene: povećanje kvaliteta zrna i sadržaja proteina, 10 – 14 dana posle cvetanja.

Način primene: folijarno.
Broj tretiranja u toku godine: 2 puta.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Grano je kompatibilan sa najčešće korišćenim pesticidima.

Wuxal® Grano je folijarno đubrivo bogato azotom i sumporom sa dodatkom mikroelenata magnezijum, bakar, mangan i cink. Mikroelementi su helatizirani sa EDTA kompleksom za bolju apsorpciju i kompatibilnost sa većinom pesticida. Ova formulacija je optimalna za prihranu žitarica, kod preporučene primene dolazi do povećanja prinosa i kvaliteta zrna.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Grano je formulisan za dopunsku ishranu žitarica. Sumpor ulazi u sastav aminokiselina koji grade proteine, što dovodi do boljeg kvaliteta zrna. Uravnotežen odnos azota, sumpora i mikroelemenata u preparatu produžava vegetaciju lista zastavičara i na taj način direktno utiče na povećanje prinosa. Optimalan pH preparata (6,8) dodatno utiče na bolje usvajanje od strane biljaka.