WUXAL GRANO

Kategorija:
Pakovanje:
1 L
Proizvođač:
Aglukon

Prosto neorgansko azotno đubrivo sa sekundarnim hranljivim i mikrohranljivim elementima

Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Ukupni azot (N) – 15%
    • Amonijačni azot (NH4-N) – 4,9%
    • Karbamidni azot (NH2-N) – 10,1%
  • Magnezijum (Mg) – 2%
  • Sumpor (S) – 10%
  • Bakar (Cu) – 0,3%
  • Mangan (Mn) – 0,3%
  • Cink (Zn) – 1%

pH vrednost: 6,8
Zapreminska masa: 1,37 g/cm³

Категорије: ,

Опис

Wuxal® Grano je đubrivo namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za žitarice (pšenica, ječam, ovas, raž) za poboljšanje prinosa, kvaliteta zrna i sadržaja proteina.

PŠENICA, JEČAM, OVAS I RAŽ: 
Prvi tretman: faza zastavičara, u količini 2-4* l/ha.
Drugi tretman: neposredno pred početak klasanja u količini 2 l/ha.
*4 l/ha ako su tretmani ograničeni na jedan tretman tokom faze zastavičara.

PŠENICA:  u količini 5 l/ha.
Vreme primene: povećanje kvaliteta zrna i sadržaja proteina, 10 – 14 dana posle cvetanja.

Način primene: folijarno.
Broj tretiranja u toku godine: 2 puta.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Grano je kompatibilan sa najčešće korišćenim pesticidima.

Wuxal® Grano je folijarno đubrivo bogato azotom i sumporom sa dodatkom mikroelenata magnezijum, bakar, mangan i cink. Mikroelementi su helatizirani sa EDTA kompleksom za bolju apsorpciju i kompatibilnost sa većinom pesticida. Ova formulacija je optimalna za prihranu žitarica, kod preporučene primene dolazi do povećanja prinosa i kvaliteta zrna.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Grano je formulisan za dopunsku ishranu žitarica. Sumpor ulazi u sastav aminokiselina koji grade proteine, što dovodi do boljeg kvaliteta zrna. Uravnotežen odnos azota, sumpora i mikroelemenata u preparatu produžava vegetaciju lista zastavičara i na taj način direktno utiče na povećanje prinosa. Optimalan pH preparata (6,8) dodatno utiče na bolje usvajanje od strane biljaka.