Wuxal® Grano je đubrivo namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za žitarice (pšenica, ječam, ovas, raž) za poboljšanje prinosa, kvaliteta zrna i sadržaja proteina.

PŠENICA, JEČAM, OVAS I RAŽ: 
Prvi tretman: faza zastavičara, u količini 2-4* l/ha.
Drugi tretman: neposredno pred početak klasanja u količini 2 l/ha.
*4 l/ha ako su tretmani ograničeni na jedan tretman tokom faze zastavičara.

PŠENICA:  u količini 5 l/ha.
Vreme primene: povećanje kvaliteta zrna i sadržaja proteina, 10 – 14 dana posle cvetanja.

Način primene: folijarno.
Broj tretiranja u toku godine: 2 puta.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Grano je kompatibilan sa najčešće korišćenim pesticidima.

Wuxal® Grano je folijarno đubrivo bogato azotom i sumporom sa dodatkom mikroelenata magnezijum, bakar, mangan i cink. Mikroelementi su helatizirani sa EDTA kompleksom za bolju apsorpciju i kompatibilnost sa većinom pesticida. Ova formulacija je optimalna za prihranu žitarica, kod preporučene primene dolazi do povećanja prinosa i kvaliteta zrna.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Grano je formulisan za dopunsku ishranu žitarica. Sumpor ulazi u sastav aminokiselina koji grade proteine, što dovodi do boljeg kvaliteta zrna. Uravnotežen odnos azota, sumpora i mikroelemenata u preparatu produžava vegetaciju lista zastavičara i na taj način direktno utiče na povećanje prinosa. Optimalan pH preparata (6,8) dodatno utiče na bolje usvajanje od strane biljaka.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WUXAL GRANO”

Your email address will not be published. Required fields are marked