Wuxal® Boron plus je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora i potpuno helatiniziranim mikroelementima za useve sa visokim zahtevima za bor, kao što su šećerna repa, uljana repica, povrće i voće.

ŠEĆERNA REPA: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi 4 – 6 listova i pred zatvaranje redova.

ULJANA REPICA: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi intenzivnog rasta i u fazi formiranja pupoljaka, a pre cvetanja.

KUKURUZ: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi 4 – 5 listova i u fazi 7 – 9 listova.

SUNCOKRET: u količini 1 – 1,25 l/ha.
Vreme primene: jedna do dve primene pre cvetanja.

JABUČASTO VOĆE: u količini 1 – 1,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi cvetanja, na početku formiranja plodova i nakon berbe.

KOŠTIČAVO VOĆE: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi intenzivnog cvetanja i nakon berbe.

VINOVA LOZA: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi pred cvetanje i na kraju cvetanja.

POVRĆE: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi 2 – 3 nedelje nakon sadnje ili rasađivanja, i još 2 puta u intervalima 8 – 10 dana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Pre primene preparata Wuxal® Boron plus u kombinaciji sa pesticidima proveriti njihovu kompatibilnost.

Nova tehnologija suspenzija Wuxal® Boron plus (Xtra-Uptake) omogućava poboljšano i povećano usvajanje hraniva u tkivo lista i cveta, pospešuje uniformnu distribuciju i zadržavanje rastvora na listu.
Wuxal® Boron plus stimulativno deluje na biljke pod fiziološkim stresom u njihovim ranim fazama rasta, smanjuje pojavu rđaste prevlake na osetljivim voćnim vrstama i istovremeno pospešuje deobu ćelija visokim sadržajem fosfora i azota.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Boron plus zbog povećanog sadržaja bora i njegovog lakopristupačanog oblika za biljke, utiče na mnoge fiziološke procese u biljkama. Bor pospešuje klijanje polena i time utiče na bolje oplođenje i pravilnije formiranje plodova.
Bor ima važnu ulogu u metabolizmu, translokaciji i skladištenju ugljenih hidrata. Primenom preparata Wuxal® Boron plus u šećernoj repi sprečava se pojava „truleži srca“ i povećava se digestija. Kod vinove loze povećava se oplodnja i sprečava se pojava simptoma „kokoška i pilići“ (formiranje normalnih bobica koje imaju seme i ujednačeno sitnijih koje su bez semena).

NEŽELJENI EFEKTI

Količine preparata iznad preporučenih mogu izazvati fitotoksičnost kod rasada povrća.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WUXAL BORON”

Your email address will not be published. Required fields are marked