WUXAL BORON

Kategorija:
Pakovanje:
250 ml, 1 L i 10 L
Proizvođač:
Aglukon

Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora

Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N) – 5%
  • Fosfor (P2O5) – 13%
  • Bor (B) – 7,7%
  • Bakar (Cu) – 0,05%
  • Gvožđe (Fe) – 0,1%
  • Mangan (Mn) – 0,05%
  • Molibden (Mo) – 0,001%
  • Cink (Zn) – 0,05%

Specifična težina: 1,41 g/cm3
pH vrednost: 5,2

Категорије: ,

Опис

Wuxal® Boron plus je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora i potpuno helatiniziranim mikroelementima za useve sa visokim zahtevima za bor, kao što su šećerna repa, uljana repica, povrće i voće.

ŠEĆERNA REPA: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi 4 – 6 listova i pred zatvaranje redova.

ULJANA REPICA: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi intenzivnog rasta i u fazi formiranja pupoljaka, a pre cvetanja.

KUKURUZ: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi 4 – 5 listova i u fazi 7 – 9 listova.

SUNCOKRET: u količini 1 – 1,25 l/ha.
Vreme primene: jedna do dve primene pre cvetanja.

JABUČASTO VOĆE: u količini 1 – 1,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi cvetanja, na početku formiranja plodova i nakon berbe.

KOŠTIČAVO VOĆE: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi intenzivnog cvetanja i nakon berbe.

VINOVA LOZA: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi pred cvetanje i na kraju cvetanja.

POVRĆE: u količini 1,75 – 2,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi 2 – 3 nedelje nakon sadnje ili rasađivanja, i još 2 puta u intervalima 8 – 10 dana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Pre primene preparata Wuxal® Boron plus u kombinaciji sa pesticidima proveriti njihovu kompatibilnost.

Nova tehnologija suspenzija Wuxal® Boron plus (Xtra-Uptake) omogućava poboljšano i povećano usvajanje hraniva u tkivo lista i cveta, pospešuje uniformnu distribuciju i zadržavanje rastvora na listu.
Wuxal® Boron plus stimulativno deluje na biljke pod fiziološkim stresom u njihovim ranim fazama rasta, smanjuje pojavu rđaste prevlake na osetljivim voćnim vrstama i istovremeno pospešuje deobu ćelija visokim sadržajem fosfora i azota.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Boron plus zbog povećanog sadržaja bora i njegovog lakopristupačanog oblika za biljke, utiče na mnoge fiziološke procese u biljkama. Bor pospešuje klijanje polena i time utiče na bolje oplođenje i pravilnije formiranje plodova.
Bor ima važnu ulogu u metabolizmu, translokaciji i skladištenju ugljenih hidrata. Primenom preparata Wuxal® Boron plus u šećernoj repi sprečava se pojava „truleži srca“ i povećava se digestija. Kod vinove loze povećava se oplodnja i sprečava se pojava simptoma „kokoška i pilići“ (formiranje normalnih bobica koje imaju seme i ujednačeno sitnijih koje su bez semena).

NEŽELJENI EFEKTI

Količine preparata iznad preporučenih mogu izazvati fitotoksičnost kod rasada povrća.