Wuxal® Aminocal je folijarno hranivo sa visokim sadržajem kalcijuma specijalno formulisano za tretmane voća i povrća pred berbu i koristi se:
JABUKA: u količini 5-6 l/ha.
Vreme primene: tokom razvoja ploda, od zametanja do neposredno pred berbu.
Preporučuje se posebno za sorte osetljive na fiziološku nestabilnost plodova.

JAGODA I KOŠTIČAVO VOĆE: u količini od 5 l/ha.
Vreme primene: neposredno pred berbu, radi boljeg transporta i čuvanja plodova.

POVRĆE: u količini od 5 l/ha na otvorenom polju, a u koncentraciji 0,2-0,25% u plastenicima.
Vreme primene: neposredno pred berbu.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Aminocal se meša sa drugim folijarnim hranivima i pesticidima, ali se mora voditi računa o pH vrednosti vode i EC rastvora. Iz tog razloga treba se pridržavati preporučenih količina primene.

Wuxal® Aminocal je folijarno hranivo sa visokim sadržajem kalcijuma. U poređenju sa uobičajenim  hranivima koja se koriste za otklanjanje nedostatka kalcijuma, Wuxal® Aminocal ima nekoliko prednosti:

  • ne sadrži mineralni azot, koji može uticati na produžetak vegetacije tretiranih useva, pa se zbog toga može bezbedno koristi 3-5 nedelja pre berbe voća i povrća;
  • optimalna pH vrednost (4) omogućava odlično snabdevanje kalcijumom  kroz pokožicu ploda, čak i kod starijih plodova;
  • povećana biološka pristupačnost kalcijuma, mangana i cinka je posledica sadržaja prirodnog polipeptidnog kompleksa.

NAČIN DELOVANJA:

Kalcijum bitno utiče na kvalitet plodova voća i povrća. U slučaju nedostatka kalcijuma u plodovima javljaju se fiziološki poremećaji kao što su: gorke pege, skald i jonatan pege kod jabuka ili pojava slabog formiranja kutikule kod plodova paradajza i paprike.
Zbog ograničenog snabdevanja plodova sa kalcijumom u toku njihovog porasta, obavezno je njegovo dodavanje tokom vegetacije putem folijarnih hraniva.
Primenom preparata Wuxal® Aminocal-a eliminišu se poremećaji nedostatka kalcijuma, što redukuje skladišne bolesti plodova, omogućava njihovo duže čuvanje, lakši transport i povećava tržišnu vrednost plodova voća i povrća.