Wuxal® Amino je namenjen za ishranu različitih biljnih vrsta, koje se gaje na različitim zemljištima i supstratima na otvorenom polju i zaštićenom prostoru, u količini 2-5 l/ha.

Način primene: folijarno i fertirigacija.

Količina i vreme primene:
JABUČASTO VOĆE:

 • faza zeleni buketići u količini 2 l/ha;
 • pre cvetanja, roze baloni, početak cvetanja u količini 3 l/ha;
 • posle berbe u količini 5 l/ha.

KOŠTIČAVO VOĆE:

 • faza zelena tačka u količini  3-5 l/ha;
 • opadanje latica u količini 5 l/ha;
 • po potrebi u toku vegetacije u količini 3-5 l/ha.

TREŠNJA:

 • početak obojavanja ploda u količini 3 l/ha;
 • plodovi imaju sortnu boju i ukus u količini 3 l/ha.

ŠLJIVA:

 • „šarka šljive“ tretmani: od opadanja latica i intervali na 30 dana u količini 3 l/ha.

JAGODA:

 • zajedno sa tretmanima protiv Botrytis cinerea u količini 3 l/ha.

POVRĆE:

 • 2 – 3 nedelje posle sadnje ili nicanja u dvonedeljnim intervalima u količini 3-5 l/ha.

VINOVA LOZA:

 • pre i posle cvetanja u količini 3-5 l/ha.

ŠEĆERNA REPA:

 • zajedno sa tretmanima za suzbijanje korova posle nicanja useva u količini 2-3 l/ha.

KROMPIR:

 • zajedno sa tretmanima za suzbijanje korova posle nicanja useva u količini 2-3 l/ha.

ŽITARICE:

 • zajedno sa fungicidnim tretmanima u količini 2-3 l/ha.

FERTIRIGAIJA:
Primena  u intervalima 20 – 30 dana ili prema zahtevima useva.  Opšta preporuka je da se proizvod primeni na početku vegetivnog rasta u cilju jačanja razvoja korena. U isto vreme, unapređena je i apsorpcija hranljivih elemenata korenom.
Voće: u količini 6-8 l/ha.
Povrće: u količini 8-10 l/ha.
Jagode: u količini 8-10 l/ha.
Ukrasne biljke: 90-100 ml/100 m².

Dobro isprati čistom vodom posle aplikacije.
Broj tretiranja u toku godine: 2-3 puta, po potrebi.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Wuxal® Amino se može mešati sa drugim folijarnim hranivima. Kod mešanja sa pesticidima proveriti fizičku kompatibilnost.

Wuxal® Amino je folijarno đubrivo sa visokim sadržajem aminokiselina organskog porekla (776 g/l). Sadrži sve esencijalne aminokiseline, a najviše prolin, alanin, glicin i treonin. Azot u sastavu proizvoda je takođe organskog porekla, u obliku odmah dostupnom biljkama. Povećava prinos i kvalitet biljaka (krupnoća, bolja obojenost) posebno u uslovima stresa. Preparat ispunjava standarde Evropske unije za organsku proizvodnju.

NAČIN DELOVANJA

Aminokiseline su sastavni deo proteina i imaju važnu ulogu u izgradnji ćelije. Postoji 20 aminokiselina i svaka ima specifičnu funkciju u biljkama: stimulišu fotosintezu, aktiviraju metabolizam enzima, usporavaju procese starenja, pomažu formiranje biljnih tkiva, sintezu hlorofila itd. Zajednička uloga im je pozitivan uticaj na fiziološke aktivnosti i zdravstveno stanje biljke. Neke aminokiseline su prekursori za proizvodnju enzima i regulatora rasta (auksina).
Biljke prirodno sintetišu aminokiseline i za tu svrhu troše hraniva i energiju. U stresnim uslovima (grad, suša, mraz, napad štetočina ili bolesti) njihova sinteza je smanjena ili u potpunosti zaustavljena. Dodavanjem aminokiselina preko lista ili korena dolazi do bržeg oporavka nakon stresnih uslova i boljeg zdravstvenog stanja biljaka.
Zahvaljujući specijalnim surfaktantima sredstvo nanešeno na list ostaje zalepljeno i ne spira se kišom, već biljka koristi hraniva onda kada su joj potrebna. Iz istog razloga, ukoliko se primeni istovremeno sa pesticidima, poboljšava njihovu efikasnost.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WUXAL AMINO”

Your email address will not be published. Required fields are marked