VALIS PLUS

Категорије: ,

Опис

Sistemični fungicid nove generacije za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze i paradajza|

Delovanje
Valis Plus je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, koji sadrži tri aktivne materije. Valifenalat je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Deluje na sprečavanje stvaranja ćelijskog zida fitopatogenih gljiva preko inhibicije sinteze celuloze. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. Bakar oksihlorid ima najveći sadržaj aktivnih bakarnih jona, deluje protektivno, ima odličnu distribuciju čestica po površini lista i odlično perzistentno delovanje. Bakar hidroksid deluje preventivno tako što sprečava klijanje spora, inhibira SH enzime, odnosno disanje. Odlikuje ga veoma brzo i agresivno delovanje.

Primena
Vinova loza:
– Plamenjača (
Plasmopara viticola); 2 kg/ha (20 g/100 m²), pre i posle cvetanja (između faza BBCH 13 i BBCH 18).
Paradajz i plavi patidžan:
– Plamenjača (Phytophtora infestans); 2,5 kg/ha (25 g/100 m²), preventivno, po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja, a pre sticanja uslova za sekundarne zaraze (između faza BBCH 17 i BBCH 85).

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Primeniti do 3 puta u toku godine za zaštitu povrtarskih useva.
→ Primeniti 2 puta u toku godine za zaštitu vinove loze.
→ Obe komponenete bakra koje se nalaze u preparatu Valis Plus, sadrže jone bakra koji doprinose boljem iskorišćenju azota i fosfora.
→ Aplikacija na površinu lista omogućava zaštitu naličja lista (translaminarno kretanje).
→ U vinovoj lozi primenjuje se u razmaku od 10-14 dana, u zavisnosti od razvoja bolesti.
→ U povrću se primenjuje u razmaku od 7 dana.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta za vinovu lozu a 3 puta za paradajz i plavi patlidžan.

Aktivna materija

VALIFENALAT 60 g/kg; BAKAR OKSIHLORID 150 g/kg; BAKAR HIDROKSID 150 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

Vinova loza 600-1000 l/ha
Paradajz, plavi patlidžan 400-600 l/ha

Karenca

Vinova loza 28 dana
Paradajz 10 dana
Plavi patlidžan 3 dana

Pakovanje

25 g, 250 g, 1 kg, 10 kg