PSYSIOSTART

N – 8%, P2O5 – 28%, SO3 – 23%, Zn – 2 Physiostart je mikrogranulisano đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i cinka. Od posebnih dodataka sadrži Physio+ kompleks koji stimuliše razvoj korena mladih biljaka. Primenjuje se za ultralokalizovano startno đubrenje useva. Physiostart, zahvaljujući Physio+ kompleksu i dobro izbalansiranim hranivima, ubrzava porast korena i njegovo grananje, što omogućuje mladim biljkama da vrlo brzo nakon nicanja intenzivno počnu da usvajaju vodu i hraniva. Usevi đubreni Physiostartom imaju veoma brz početni porast, brzo formiraju redove i postižu dobar sklop biljaka. Physiostart povećava otpornost mladih biljaka na stresne uslove.

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

25 kg

Upotreba

Količina primene: 25 – 30 kg/ha. Vreme i način primene: primenjuje se ultralokalizovano sa setvom. Mikrogranule se pomoću depozitora za mikrogranulisana đubriva unose u red u koji se polaže seme gajene kulture.