Karakteristike

Površinski tretirano đubrivo Cilj površinskog tretiranja je sprečavanje da se čestice zalepe prilikom skladištenja. Površinski materijal poboljšava i tvrdoću proizvoda. Površinski tretirani karbamid se koristi za đubrenje i za druge industrijske ciljeve.

Površinski tretirani karbamid nije higroskopan, nije sklon lepljenju, te se može transportovati u rasutom stanju, može se čuvati na pokrivenom mestu. Ne sme se mešati sa veštačkim đubrivima koja sadrže amonijum-nitrat.

U obliku 0,5-1% rastvora može se upotrebiti za folijarno đubrenje, pošto vodeni rastvor ne prži vegetaciju.

Preporuke za upotrebu

Amidni azot karbamida ima relativno duže dejstvo. Tokom biohemijskih procesa se pretvara u nitrat, a međuproizvodi iz zemljišta se ne ispiraju, zato je proizvod veoma pogodan za osnovno đubrenje.  Kod preživara karbamid u ishrani može da zadovolji 25-30% potreba za belančevinama. U industrijskoj upotrebi sa formaldehidom, pogodan je za proizvodnju amidnih smola i lepkova za drvnu industriju. Preporučuje se da se karbamid unese u zemljište najmanje dve do tri nedelje pre setve, kako amonijak nastao njegovom degradacijom ne bi sprečio klijanje semena. Zbog povoljne veličine čestica i fizičkih osobina, pogodan je za rasipanje sa zemlje ali i iz aviona, takođe se može koristiti sa običnim centrifugalnim raspršivačima i sa raspršivačima sa pneumatskim sistemom za veštačka đubriva. Njegov rastvor se obično dobro meša sa sredstvima za zaštitu bilja, pa se folijarno đubrenje može izvesti zajedno sa hemijskim procesima zaštite bilja.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KARBAMID”

Your email address will not be published. Required fields are marked