Karakteristike

Površinski tretirano đubrivo Cilj površinskog tretiranja je sprečavanje da se čestice zalepe prilikom skladištenja. Površinski materijal poboljšava i tvrdoću proizvoda. Površinski tretirani karbamid se koristi za đubrenje i za druge industrijske ciljeve.

Površinski tretirani karbamid nije higroskopan, nije sklon lepljenju, te se može transportovati u rasutom stanju, može se čuvati na pokrivenom mestu. Ne sme se mešati sa veštačkim đubrivima koja sadrže amonijum-nitrat.

U obliku 0,5-1% rastvora može se upotrebiti za folijarno đubrenje, pošto vodeni rastvor ne prži vegetaciju.

Preporuke za upotrebu

Amidni azot karbamida ima relativno duže dejstvo. Tokom biohemijskih procesa se pretvara u nitrat, a međuproizvodi iz zemljišta se ne ispiraju, zato je proizvod veoma pogodan za osnovno đubrenje.  Kod preživara karbamid u ishrani može da zadovolji 25-30% potreba za belančevinama. U industrijskoj upotrebi sa formaldehidom, pogodan je za proizvodnju amidnih smola i lepkova za drvnu industriju. Preporučuje se da se karbamid unese u zemljište najmanje dve do tri nedelje pre setve, kako amonijak nastao njegovom degradacijom ne bi sprečio klijanje semena. Zbog povoljne veličine čestica i fizičkih osobina, pogodan je za rasipanje sa zemlje ali i iz aviona, takođe se može koristiti sa običnim centrifugalnim raspršivačima i sa raspršivačima sa pneumatskim sistemom za veštačka đubriva. Njegov rastvor se obično dobro meša sa sredstvima za zaštitu bilja, pa se folijarno đubrenje može izvesti zajedno sa hemijskim procesima zaštite bilja.