EURONATURE P26

P2O5 – 26%, CaO – 42% Euronature P 26 B je čvrsto mineralno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i kalcijuma. Koristi se za meliorativno đubrenje tj. povećanje sadržaja fosfora u zemljištima izrazito kisele reakcije. Takođe se primenjuje za đubrenje ratarskih, voćarskih i povrtarskih kultura. Euronature P 26 B se može koristiti i u organskoj proizvodnji.

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

600 kg50 kg

Upotreba

Primena: u jesen pred oranje ili u proleće predsetveno u količini od 300 – 600 kg/ha, a za meliorativno đubrenje (fosfatizaciju) 800 – 1.500 kg/ha. Vreme i način primene: u jesen neposredno pre zaoravanja ili površinski pred pripremu za prolećnu setvu ili sadnju, u voćarstvu i vinogradarstvu u jesen zaoravanjem ili depozitorom u zonu korena dok se kod podloga sa plićim korenovim sistemom primenjuje u zonu redova površinski, nakog čega je obavezna inkorporacija.