Pakovanje

600 kg50 kg

Upotreba

Primena: u jesen pred oranje ili u proleće predsetveno u količini od 300 – 600 kg/ha, a za meliorativno đubrenje (fosfatizaciju) 800 – 1.500 kg/ha. Vreme i način primene: u jesen neposredno pre zaoravanja ili površinski pred pripremu za prolećnu setvu ili sadnju, u voćarstvu i vinogradarstvu u jesen zaoravanjem ili depozitorom u zonu korena dok se kod podloga sa plićim korenovim sistemom primenjuje u zonu redova površinski, nakog čega je obavezna inkorporacija.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EURONATURE P26”

Your email address will not be published. Required fields are marked