Pakovanje

600 kg50 kg

Upotreba

Primena: u ratarskim usevima se preporučuje 200 – 400 kg/ha po celoj površini tokom predsetvene pripreme za prolećnu setvu ili 150 – 200 kg u redove sa setvom.