KARAKTERISTIKE PROIZVODA
• Proizvod za prevashodno folijarnu ali i fertigacionu primenu sa visokim sadržajem mikroelemenat
(22%) u kombinaciji sa organskim jedinjenima koja služe kao transporteri mikroelemenata i
aktivatori njihovog metabolizma
• TRAZEX nastraje međusobnim hemijskim reakcijama komponenata koji ulaze u njegov sastav
što garantuje uniformnost u sastavu svake granule proizvoda
• Mikroelementi u TRAZEX-u su kompleksirani i helatizirni organskim komponentama koje su im
nosači koji samnjuju mogućnost njihove reakcije sa drugim jonim i jedinjenjima pre mesta njihove
stvarne potrebe, a kasnije s u te organske komponenete hrana biljci, visoke metaboličke
aktivnosti
• Visoka rastvorljivost i kompatabilnost u mešanju sa većinom uobičajenih sredstava za zaštitu i
prihranu biljaka
• Visoka efikasnost i male doze primene
BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA
Efikasan izvor mikroelemenata u fazama kada korenov sistem ne moze, iz nekog razloga, da ih obezbedi
iz zemljišta što doprinosi postizanju punog potencijala prinosa
• Osigurava bolje usvajanje hraniva i ubrzanje metaboličkih procesa u biljci
• Pored brzog usvajanja hraniva, organska jedinjenja obezbeđuju jak biostimulišući efekat.
• Utiče na povećanje usvajanja drugih hranljivih elemenata
• Neutrališe izrazito brzo sve simtome hloroza koje nastaju usled nedostatka određenih
mikroelemenata najčešće usled viske pH vrednsti zemljišta i drugih faktoraPREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE
Folijarna primena
Biljna vrsta Doza
(kg/ha/tretman)* Biljna vrsta Doza
(kg/ha/tretman)*
Kukuruz 0.5-1 Malina, kupina 0.5-1
Pšenica, ječam 0.5-1 Jagoda 0.5-1
Soja, suncokret 0.5-1 Jabuka, kruška 0.5-1
Lubenica, dinja 0.5-1
Breskva,
kajsija 0.5-1
Paprika,
paradajz 0.5-1
Višnja, tešnja 0.5-1
Krompir 0.5-1 Duvan 0.5-1
Kupus, karfiol 0.5-1 Cveće 0.5-1
Primena kroz sistem kap po kap
3-5 kg/h raspoređenih ravnomerno u 4-5 puštanja u toku ciklusa proizvodnje
PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA
TRAZEX je poželjno koristiti tokom celog ciklusa razvoja biljke da bi se izbegli mogući nedostatci
mikroelemenata, a posebno tokom faze intenzivnog porasta
• TRAZEX je važan izvor mikroelemenata kada postoje problemi njihovom snadbevanju
biljke izazvanih visokim pH vrednostima zemljišta, visokim prisustvom karbonata, niskim
sadržajem organske materije itd.
• Cosmocel tim preporučuje praktičnu dozu upotrebe TRAZEX-a od 1-1.5g/ 1 L vode za
tretman.
BITNA NAPOMENA
• Doza primene TRAZEX-a uglavnom zavisi od fenofaze razvoja i biljne vrste. Poželjno je
TRAZEX primenjivati u više navrata, u manjim dozama i u preventivne svrhe.
• Za postizanje boljih efekata dejstva i usvajanja TRAZEX-a zajedno sa njim se preporučuje
upotreba 1-2 ml okvašivača INEX na svaki litar vode za tretman.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Gvožđe(Fe) 6%
Mangan(Mn) 6%
Cink(Zn) 6%
Bor(B) 2%
Bakar(Cu) 2%
L-Aminokiseline 3%
Organska materija 2%
PAKOVANJE 1 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “COSMOCEL TRAZEX”

Your email address will not be published. Required fields are marked