KARAKTERISTIKE PROIZVODA
• Organski kompleks sa jako koncentrovanim sadržajem materija
• Daje signal biljci za favotizaciju rasta korenovog sistema
• Ubrzava proces nastanka korenovog sistema
• Povećava proizvodnju najfinijh, najsitnijih korenovih dlačica
• Formulacija proizvoda dozvoljava primenu od početka pa do kraja vegetacije
• Primena u povrtarskoj, voćarskoj, ratarskoj i cvećarskoj proizvodnji
BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA
• Efikasan korenov sistem koji doprinosi postizanju punog potencijala prinosa
• Drastično veća zapremina korena što dovori do veće dostupnosti vode
• Povećana efikasnost korišćenja svih vrsta đubriva
• Brži oporavak biljaka nakon rasađivanja, smanjen gubitak sadnica (rasada)
• Povećana uniformisanost biljaka
• Smanjenje šteta nastalih usled napada stetočina (nematoda) i bolesti korena – brži
oporavak korenovog sistema

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE
Primena proizvoda po kulturama
Usev Vreme primene Doza po tretmanu
Broj
tretmana
Paradajz,
Paprika,
Krastavac,
Jagoda,
Lubenica,
salata,
kupus
itd.
Tokom
proizvodnje
rasada
1 g/ 1L supstarta ili
3g/1 L vode 1-3.
Nakon
rasađivanja 3-5 kg/ha 2-4.Jabuka,
Kruska,
Vinova
loza,
Breskva,
Kajsija,
Malina,
Trešnja
itd.
Od početka
vegetacije do
berbe
3-5 kg/ha 2-4.
PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA
Preraspodelu tretman ROOTEX-om mozemo uraditi i tako sto ćemo prvi tretman nakon
rasađivanja uraditi u punoj dozi primene (3-5 kg/ha) , a ostale tretmane raditi česće (15-20 dana)
u fazama kada biljka troši najviše hranjivih materija (intenzivni porast, cvetanje, plodonošenje)
ili u bilo kom drugom momentu ukoliko je korenov sistem useva oštećen nekim bolestima,
stetočinama ili vremenskim uslovima, ali sa nižom dozom primene (5-10% od planirane količine
đubriva) zajedno sa adekvatnim formulacijam vodotopivih đubriva. Ovakvim načinom primene
obezbeđujemo stalne uslove za jačanje korenovog sistema i korenovih dlačica, a samim tim
efikasno usvajane hraniva I vode tokom cele vegetacije.
BITNA NAPOMENA
Tokom primene Rootex-a cilj je da proizvod bude u zoni korenovog sistema nezavisno od metode
zalivanja koju primenjujemo. ROOTEX se može koristiti u fazi proizvodnje rasada pomešan sa
suprstratom (1-3 g/L supstrata) ili zalivanjem (2-4 g/L vode) posle pojave prvog pravog lista,moze
primenjivati i folijarno u odsustvu sistema za navodnjavanje u dozi od 2-4 g/1 L vode
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)
Tehničke karakteristike (sastav)
Azot (N) 7%
Fosfor (P2O5) 47%
Kalijum (K2O) 6%
L-aminokiseline i organski ektrakti
(330 ppm fitohormona)
18.50%
Inertne materije 21.50%
Ukupno 100.00%
PAKOVANJE 1 Kg