KARAKTERISTIKE PROIZVODA
• Visok sadržaj biljkama lakopristupačnog kalcijuma
• Formula MAINSTAY Ca sadrži kalcijum koji se ultra brzo apsorbuje zbog svog oblika i koađuvanta
(NANOSHIELD tehnologija) i brzo postaje fiziološki funkcionalan u reproduktivnim organima biljke.
• MAINSTAY Ca ne sarži azot, njegova upotreba omogućava efikasno podizanje nivoa kalcijuma u
biljci, čak i kad je nivo azota dosta visok.
• Specijalni organski kompleks sprečava reakciju i blokadu kalcijuma od strane drugih elemenata
tako da on ostaje dugo dostupan biljci
BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA
• Omogućava postizanje ravnoteže Ca / N
• Omogućava da biljka dobije kalcijum tačno tamo gde treba u fenofazama visoke potrebe za
kalcijumom
• Nesmetano mešanje sa sredstvima za zaštitu i prihranu biljaka
• Bolja ujednačenost plodova
• Produžava svežinu i dužinu čuvanja plodova
• Adekvatna ishrana kalcijumom pomaže u kontroli bolesti
• Poboljšanje strukture zemljišta, smanjenje negativnog uticaja niske pH vrednosti zemljišta na
proizvodnju
• Mešanje sa bilo kojom NPK formulacijom u isti tank bez reakcije sa djubrivima
PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE
Primena kroz sistem kap po kap
Biljna vrsta Doza
(l/ha/tretman)* Preporuka primene
Paprika 15-20 Od trenurka cvetanja do kraja plodonošenja
Kupus, karfiol 10-20 Od početka glavičenja do sečenja
Lubenica, dinja 10-20 Od trenutka cvetanja do ploda veličine pesnice
Krastavac,
paradajz 10-20 Od početka cvetanja do početka porastaplodova
Krompir 10-15 Od početka cvetanja do precvetavanja
Malina, kupina 10-15 Do početka cvetanja, do kraja berbe
Jagoda 10-15 Do početka cvetanja, do kraja berbeJabuka, kruška 10-15 Od pucaja pupoljaka do 1/3 veličine ploda
Breskva, kajsija 10-15 Od pucaja pupoljaka do 1/3 veličine ploda
Višnja, tešnja 10-15 Od početka cvetanja do 1/2 veličine ploda
Duvan 10-15 Od trenutka jačeg vegetativnog porasta do cvetanja
Folijarna primena prozvoda
4-5 ml Mainstay Ca na 1l vode, više puta u toku ciklusa proizvodnje
PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA
• Mainstay Ca je proizvod koji treba da služi proizvođačima za kontinualnu dopunu drugih
kalcijumovih đubriva i kao njihova adekvatna zamena bez azota i hlora, i da služi kao
interventno kalcijumovo đubrivo sa brzim povratnim efektom smanjivanja deficita ukoliko
u nekim proizvodnjama jave kritične tačke deficita kalcijuma.
• Ogledi uporedne dinamike usvajanja Mainstay Ca i drugih konvencionlnih kalcijumovih
đubriva pokazuju da njegova usvojivost odnosno koncentraciju u listu posle tretiranja sa
sličnom dozom može biti i do četiri puta veća, što znači da 1 L ovog proizvoda moze da
zameni i do 4 kg nekih Ca đubriva.
• Cosmocel tim preporučuje kao uopštenu i univerzalnu dozu primene MAINSTAY CA
10L /hektaru u više navrata, dok je pri folijarnoj upotrebi ta doza 4-5ml/ 1 litar vode rastvira
za tretman u više navrata.

BITNA NAPOMENA
• Mainstay Ca ima veliku prednost u odnosu na ostala Ca đubriva, može mešati direktno sa
NPK formulacijama đubriva u pripremi rastvora za folijarno ili fertigacionu upotrebu
• Za postizanje boljih efekata dejstva i usvajanja MAINSTAY Ca zajedno sa njim
upotrebljavati 2-3 L/ha okvašivača INEX kroz sistem za navodnjavnje odnosno 1ml/1L vode
okvašivača INEX pri folijarnoj prihrani
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)
SASTAV
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kalcijum (Ca) 20%
Ekvivalentno 420 g/l CaO
Rastvarači i nosači 80%
Specifična gustina 1.5 gr/cm3
PAKOVANJE 1L, 5L