KARAKTERISTIKE PROIZVODA
• Složen biostimulator oragskog porekla nastao u strogo kontrolisanim fermentacijama.
• Dve fermentacije nam obezbedjuju visoku stabilnost elemenata sastava, njihovu visoku
koncentraciju i efikasnost proizvoda
• Velika metabolicka aktivnost biljaka pri upotrebi BIOPLEX-a je usled visokog sadržaja organski
prisutnih auksina, citokinina, giberilina, ali i aminokiselina, vitamina, polisaharida, manitola, itd.
• Proizvod sadrži glavne makro i mikro elemente i kojima se pojačava enzimska aktivnost biljke
BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA
• Upotrebom BIOPLEX-a postižemo vidljive, konkretne i dugoročne efekte kod useva
• Brz oporavak biljaka nakon rasadjivanja
• Pojačava cvetanje, uniformnost i broj formiranih plodova
• Jača metabolizam biljaka kroz sve fenofaze razvoja
• Pospešuje oporavak useva nakon stresnih situacija (upotreba herbicida, grad, mraz, suša itd.)
• Doprinosi boljoj strukturi tkiva(otpornost na poleganje), usled kvalitetnog vegetativnog razvoja
• Doprinosi boljem sadržaju šećera i obojenosti plodovaPREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE
Usev Doza
(ml/ha)
Vreme primene
Kukuruz 250-600 1. Između razvoja 6. i 8.
lista
Psenica, ječam, ovas, zob 250-600
1. Zajedno sa herbicidnim
tretmanom 2. Zajedno sa
fungicidnim tretmanom
Suncokret, soja 250-600 1. Zajedno sa herbicidnim
tretmanima (podeliti u 2×)
Šećeran repa 800-1000
Zajedno sa herbicidnim
tretmanima u ranijim
fazama razvoja biljke
Paradajz, plavi patlidzan, paprika 250-600
1. Na početku cvetanja
2. Zametanje ploda
3. 1/3 veličine ploda
Krompir 250-500 1. Između 6 i 8 lista
2. Posle mesec dana
Pasulj, grasak 250-500 1. Pre cvetanja
Lubenica, dinja 250-600
1. Odmah posle
rasađivanja
2.Pojava prvog cveta
3. Plod veličine pesnice
Kupus, Brokoli, Karfiol 500-800
1. Odmah posle
rasađivanja 2. Nagli
vegetativni porast 3. Malo
pre glavičenja
Jagoda 250-500
1. Sedam dana posle
prolećnog čišćenja
2. Pri pojavi prvih cvetova
3. 1/3 veličine ploda
Malina, kupina 250-700
1.Cvetne grane veličine 15
cm 2. Malo pre cvetanja
3. Početak zametanja
plodova 4. Plodonošenje
Borovnica 250-500
1. Buđenje pupoljaka
2. Puno cvetanje
3. Plod 1/3 veličine
Jagoda 250-500
1. Sedam dana posle
prolećnog čišćenja 2.Malo
pre početka cvetanja
3. 1/3 veličine ploda
Jabuka,kruška, breskva, kajsija,
šljiva, trešnja, višnja, …
(voćne vrste)
300-700
1. Početak cvetanja
2. Intenzivan porast
plodova 3. Promena boje
plodovaVinova loza 250-700
1. Lastar 20-30 cm dužine
2. Početak cvetanja
3. Intenzivan porast bobice
Orax, leska 300-600 1.Od cvetanja zajedno sa
fungicidnim tretmanima
Duvan 300-500
1.Posle rasađivannja
2. U intenzivnom porastu
3. Zajedno sa tretmanima
protiv insekata
Detelina, lucerka 250-500 Posle svakog košenja kada
je visina biljke 10-15 cm
PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA (
• Česte aplikacije sa nižim dozama (1-2ml/1L vode) postižu bolje rezultate od primene viših
doza 2-3 puta
• Započeti tretmane sa nižim dozama, a završiti sa višim
• Ukupna količina tokom sezone 1.5 do 3.0 L/Ha
• Dodavati folijarno sa BIOPLEX-om elemente koji povećavaju metaboličke funkcije biljke u
zavisnosti od potreba biljaka u određenim fenofazama
• Koristiti više doze primene pri stresnim uslovima
• Cosmocel tim preporučuje kao uopštenu i univerzalnu dozu primene 1 ml BIOPLEX- a /1L
vode u više navrata
BITNA NAPOMENA
• Odlična kompatabilnost u mešanju sa velikom većinom pesticida i đubriva
• Za bolju efikasnost proizvoda poželjno je sa njim koristiti 1ml/1L vode proizvoda INEX
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)
Grama po
litru
Kombinacija organskih ekstrakata 122.50
Auksin 0.09
Giberelin 0.10
Citokinin 1.50
Azot(N) 6.60
Fosfor(P2O5) 13.30
Kalijum(K2O) 13.30
Kalcijum(Ca) 2.00
Magnezijum(Mg) 4.00
Gvožđe(Fe) 17.20
Cink(Zn) 26.50
Mangan(Mn) 13.30
Bakar(Cu) 13.30
PAKOVANJE 1L, 250 ml