Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VIŠNJA, TREŠNJA

0,2 (2 g na 100 m2)

Preventivno, pre ostvarenja uslova za zarazu, od pojave cvetnog balona (bele koke) do završetka cvetanja (59-69 BBCH skale)

JABUKA

0,2 – 0,3

Tretiranja se izvode od fenofaze “mišje uši” do završetka cvetanja (faze 10 -51/69 BBCH skale)

DELOVANJE:

Cormax je sistemični fungicid, pripada grupi Anilonopirimidina sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Nakon folijarne primene apsorbuje se i transportuje kroz tkiva, akropetalno sistemom sprovodnih sudova ksilema. Sprečava penetraciju i rast micelije gljiva u i na površini lista. Inhibira biosintezu aminokiseline metionina i lučenje hidrolitičkih enzima gljive. Ako se primeni do 48 sati nakon početka zaraze deluje kurativno (zaustavlja dalje širenje infekcije u biljci), te je efikasnije ako se primeni preventivno.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavih voćnih vrsta Monilinia laxa.

PREPORUKE I NAPOMENE:

najbolje sistemično delovanje i brzo kretanje kroz biljku u svojoj hemijskog grupi anilinopirimidina. Vrlo efikasan na gljive koje izazivaju trulež cvetova i plodova, kao i venturiju.

Ima odlično delovanje i na nižim temperaturama (+ 5°C). Odlična otpornost na spiranje padavinama te dva sata po tretiranju depozit pesticida se ne može sprati. Preparat nije fitotoksičan ako se primenjuje prema uputstvu. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Praktično neotrovan za pčele. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Preporučeni utrošak vode 600-1000 l/ha ( 6 – 10 l na 100 m 2 ).