Za potpunu ishranu biljaka preko zemljišta (fertirigacijom) mogu se preporučiti količine 50-250 kg/ha, s tim da je zemljište-supstrat klasičnim đubrenjem dovedeno u stanje optimalne plodnosti. U slučaju programirane upotrebe preko vode za zalivanje (fertirigacija), količina primene ovog đubriva unosi se rastvorom koncentracije do 0,1%, a folijarno rastvorom koncentracije 0,3-0,5%.
Vreme primene: u fazama intenzivnog razvoja vegetativne mase biljaka.

NAČIN PRIMENE

Programiranom primenom potrebnih količina đubriva putem vode za zalivanje po celoj površini ili lokalno (zalivanjem „kap po kap“), i folijarno, u kombinaciji ili bez kombinacije s odgovarajućim zaštitnim sredstvima. U slučaju folijarne primene sa zaštitnim sredstvima, treba poštovati pravilo rasporeda rastvaranja: voda – đubrivo – zaštitno sredstvo. Broj tretiranja u toku godine zavisi od zahteva gajenih biljaka, sastava zemljišta, supstrata i predloženih načina primene, što najčešće podrazumeva više puta tokom godine.

ASFERT 2 je NPK đubrivo sa povećanim sadržajem azota i namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, na otvorenom polju i zaštićenom prostoru. Brojni fiziološki i biohemijski procesi u biljkama zavise od sadržaja azota. Kao gradivni element, azot učestvuje u građi proteina, nukleinskih kiselina, hlorofila i enzima.

ASFERT 2 se primenjuje u periodu najveće potrebe biljke za azotom i to u fazi intenzivnog rasta, formiranja listova, cvetova i plodova. Pošto azot ne stvara trajne rezerve u zemljištu, padavinama i spuštanjem zemljišne vlage dolazi i do spuštanja azota u dublje slojeve.

Primena ASFERT 2 u fazama rasta vegetativne mase pospešuje rast korena, stabla, lisne površine, povećava otpornost biljaka prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine i bolestima. Optimalna snabdevenost biljke azotom preduslov je za postizanje visokog kvaliteta i prinosa biljaka.