ASFERT 1

Kategorija:
Pakovanje:
1 kg i 25 kg
Proizvođač:
Chemical Agrosava

Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima

Sadržaj hranljivih elemenata
Makroelementi:

  • Ukupni azot (N) – 13%
  • Fosfor (P2O5) – 40%
  • Kalijum (K2O) – 13%

Mikroelementi:

  • Gvožđe (Fe) – 0,05%
  • Bakar (Cu) – 0,005%
  • Mangan (Mn) – 0,03%
  • Cink (Zn) – 0,01%
  • Bor (B) – 0,02%
  • Mobilden (Mo) – 0,003%

Specifična težina: 0,9-1 g/cm3
pH vrednost: 4,3

Категорије: ,

Опис

Za potpunu ishranu biljaka preko zemljišta (fertirigacijom) mogu se preporučiti količine 50-200 kg/ha, s tim da je zemljište-supstrat klasičnim đubrenjem dovedeno u stanje optimalne plodnosti. U slučaju programirane upotrebe preko vode za zalivanje (fertirigacija), količina primene ovog đubriva unosi se rastvorom koncentracije do 0,1%, a folijarno sa rastvorom koncentracije 0,3-0,5%.
Vreme primene: u ranim fazama vegetacije, od setve i rasađivanja do cvetanja.

NAČIN PRIMENE

Programiranom primenom potrebnih količina đubriva putem vode za zalivanje po celoj površini ili lokalno (zalivanjem „kap po kap“), i folijarno, u kombinaciji ili bez kombinacije s odgovarajućim zaštitnim sredstvima. U slučaju folijarne primene sa zaštitnim sredstvima, treba poštovati pravilo rasporeda rastvaranja: voda – đubrivo – zaštitno sredstvo. Broj tretiranja u toku godine zavisi od zahteva gajenih biljaka, sastava zemljišta, supstrata i predloženih načina primene, što najčešće podrazumeva više puta tokom godine.

ASFERT 1 je NPK đubrivo namenjeno za ishranu biljaka koje se gaje na različitim zemljištima na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

ASFERT 1 se preporučuje za zemljišta koja sadrže manje fosfora. U zemljištu se fosfor nalazi u obliku jedinjenja različite rastvorljivosti i pristupačnosti za biljke. Nedostatak fosfora se najčešće javlja na krečnim, alkalnim, veoma kiselim i zemljištima koja se intenzivno koriste.

Fosfor je sastavni deo strukture ćelija, učestvuje u izgradnji nukleinskih kiselina, nukleotida, lipida, i direktno ili indirektno utiče na sve životne procese u biljkama. Budući da biljke fosfor najintenzivnije usvajaju u ranim fazama rasta, optimalno vreme primene ASFERT 1 đubriva je u prvom delu vegetacije, neposredno posle setve/sadnje/rasađivanja, u vreme formiranja korenovog sistema i periodu obrazovanja generativnih organa.

Primena đubriva ASFERT 1 u ranim fazama posebno je efikasna kada u proleće dođe do zahlađenja, a usled slabije konverzije energije biljke zaostaju u porastu. Biljke dobro snabdevene fosforom lako podnose stresne uslove i nastavljaju normalan rast i razvoj.