Karakteristike

Preporučuje se za sve biljne kulture.

Preporuke za upotrebu.

Kod zemljišta sa umanjenom sposobnošću upijanja i zadržavanja dovodi do privremene kiselosti. Đubrenje azotom u podeljenim dozama, shodno etapama razvoja biljaka, ne samo da omogućava povećanje kvantiteta i kvaliteta prinosa, već omogućava i bolje iskorišćenje azota. S obzirom na to da se đubriva sa visokim sadržajem amonijum nitrata tretiraju kao opasne materije, trgovanje njima je u sve većem broju zemalja ograničeno, tako da se očekuje da se njegova upotreba smanji, iako je delotvoran izvor hranljivih materija i u ratarskim kulturama i u hortikulturi.

Čuvanje

Prilikom čuvanja amonijum nitrata, treba paziti da se ne meša sa drugim veštačkim đubrivima, zapaljivim i organskim materijama. Treba ga čuvati u džakovima, zaštićeno od sunca i vlage. Na mestu čuvanja, i u krugu od 5 metara od mesta čuvanja, nije dozvoljeno pušenje i upotreba otvorenog plamena. Pogledati upustvo za rukovanje i čuvanje.