ALBA MILAGRO KALEX Cu

Kalex Cu je tečno đubrivo koje sadrži bakarni fosfit. Doprinosi poboljšanju zdravlja useva. U obliku fosfita, bakar ima veliku biološku aktivnost. U stanju je da pomogne u suzbijanju širokog spectra bolesti izazvanih gljivicama ( Phitophtora spp, P. viticola, B. lactucae, Peronospora spp, P. cubensis ) i baketrijama ( Ervinia spp, Pseudomonas spp, Xanthomonas spp ).
Sastav:
• Azot ( N ) = 9,6%
• Fosfor (P₂O₅) = 20,8 %
• Bor ( B ) = 0,13 %
• Bakar ( Cu ) = 4 %
• Cink ( Zn ) = 0,12 %

 

Količina primene :
• Voće i grožđe : 80 – 100 ml/100 lit
• Povrće : 40 – 80 ml/100 lit
• Strna žita : 1 – 2 l/ha
Vreme primene :
• 2 – 4 aplikacije na svakih 8 – 12 dana. Kod ratarskih kultura može da se kombinuje sa pesticidima.
Pakovanje: 1/1 i 5/1

Категорије: ,