Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0, 1% (10 ml u 10 l vode) + 0, 2% Nitropol S (20 ml u 10 l vode)

Tretiranje u vreme pojave pokretnih formi štetočina, a posle opadanja kruničnih listića

KRUŠKA

0, 1% (10 ml u 10 l vode) + 0, 2% Nitropol S (20 ml u 10 l vode)

Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi, a nakon opadanja kruničnih listića (faza 69 BBCH skale)

DELOVANJE:

Nesistemični, translaminarni, kontaktni i utrobni insekticid i akaricid za suzbijanje pokretnih oblika štetnih insekata i grinja. Zadržava se u parehnimskom tkivu čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi delovanja se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane insekta, odnosno grinja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je za suzbijanje obične kruškine buve (Psylla pyri), u zasadu kruške, crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i atlantski pregalj (Tetranichus turkestani) u zasadu jabuke, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Franchinella occidentalis) u ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru, eriofidne grinje lista (Phylocoptes gracilis) u malini, običnog paučinara (Tetranychus urticae) u paradajzu u zaštićenom prostoru

PREPORUKE I NAPOMENE:

protiv grinja se primenjuje na početku vegetacije kada su temperature
niže, a u suzbijanju kruškine buve je nezamenljiv ,jer dobro deluje na sve larvene stupnjeve koji stvaraju mednu rosu. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana, kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. Ne primenjivati preparat kada je spoljna temperatura vazduha viša od 25º C, ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.
U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih
simptoma rđe na pojedinim sortama kruške, najčešće ukoliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. Kod pojedinih sorata jabuke, prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija, karanfila ili kalanhoja.