YARAVITA THIOTRAC 20N+30So3

Folijarni proizvod koji sadrži azot i sumpor čime dodajemo azot i sumpor, nužne za poboljšanje kvaliteta prinosa strnih žita, kukuruza, uljane repice i na usevima osetljivim na manjak sumpora ( S ).
Doza: 3-5 l/ha
Pakovanje: 5/1

Категорије: ,