Wuxal® Zink je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka i koristi se:

JABUKA: u količini 1 – 2 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem u vreme pucanja pupoljaka u proleće ili posle berbe plodova sa 2 l/ha.

KOŠTIČAVO VOĆE: u količini 1 – 2 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem neposredno posle cvetanja i 2 – 3 nedelje kasnije.

POVRĆE: u količini od 1 l/ha.
Vreme primene: posle pojave simptoma, 1 – 2 puta.

VINOVA LOZA: u količini od 1 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem posle pojave prvih simptoma nedostatka cinka.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Zink se koristi sam i ne meša se sa drugim hranivima ili pesticidima.

Wuxal® Zink je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka. Savremena formulacija Wuxal® Zink omogućava bolje prianjanje i zadržavanje hraniva na listu, jednostavniju pripremu rastvora i veću efikasnost u odnosu na uobičajene cink-helate ili cink-sulfat soli. Wuxal® Zink je bezbedan za životnu sredinu i potpuno biorazgradiv.

NAČIN DELOVANJA

Cink ima veoma važnu ulogu u prometu materija kod biljaka, jer je aktivator ili sastavni deo mnogih enzima. Utiče na promet nukleinskih kiselina, proces fotosinteze i neophodan je u sintezi auksina, najpoznatijeg hormona koji reguliše rast biljaka.
Zbog toga su najtipičniji morfološki znaci nedostatka cinka izazvani nedovoljnom količinom auksina, pre svega mali, sitni, uski listovi, skraćenje internodija i stvaranje rozete. Ovi simptomi su poznati kao „cinkopatija“. Najčešće se javljaju na lakim – peskovitim, alkalnim zemljištima i zemljištima bogatim fosforom, a najosetljive su višegodišnje biljne vrste: jabuka, kruška, breskva, vinova loza i citrusi. Kod vinove loze nedostatak cinka se uočava po pojavi rehuljavih grozdova (bobice su različite veličine, a sva zrna su sa semenom). Kod crnog luka simptomi nedostatka cinka ispoljavaju se u vidu izbeljivanja i sušenja vrhova lista.

NEŽELJENI EFEKTI

Kod jabuke može biti toksičan ako se koristi u vreme prisustva plodova.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WUXAL ZINK”

Your email address will not be published. Required fields are marked