Wuxal® Calcium je tečno hranivo u obliku kristalne suspenzije sa visokim sadržajem kalcijuma, povećanim sadržajem azota i mikroelementima i koristi se:
JABUKA: u količini od 5 l/ha, više tretmana.
Vreme primene: počevši 15 dana posle oplodnje do dve nedelje pred berbu.
Tretmane ponavljati svakih 10-14 dana, a zbog smanjenja troškova proizvodnje najbolje je Wuxal® Calcium kombinovati sa tretmanima protiv štetočina i prouzrokovača bolesti.

BRESKVA I NEKTARINA: u količini 3-4 l/ha.
Vreme primene: u vreme intenzivnog rasta plodova.

PLODOVITO POVRĆE (paprika, paradajz, krastavac i lubenica): u količini 2-3 l/ha.
Vreme primene: u vreme intenzivnog rasta plodova.

KUPUS, KELJ, KARFIOL I KELERABA: u količini od 2-3 l/ha.
Vreme primene: u vreme intenzivnog rasta.

VINOVA LOZA: u količini od 2 l/ha.
Vreme primene: u početku rasta bobica.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Calcium ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sa jako alkalnim sredstvima.

Wuxal® Calcium je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem kalcijuma, azota i mikroelementima. Mikroelementi su potpuno helatinizirani, a bioefektivni stimulatori koji poboljšavaju usvajanje hraniva iz Wuxal® Calciuma su potpuno bezbedni za biljke. Formulacija ovog hraniva omogućava kvalitetnu primenu sa svim vrstama prskalica, tačno podešavanje količine hraniva prema fiziološkim zahtevima biljne vrste i mogućnost mešanja sa velikim brojem pesticida.

NAČIN DELOVANJA

Plodovi se u prvom delu vegetacije snabdevaju kalcijumom preko ksilema zajedno sa drugim mineralnim materijama. Kada ulogu snabdevanja plodova preuzme floem (veličina omanjeg oraha), ograničeno je dopremanje kalcijuma u plodove i on se u daljem toku vegetacije samo preraspoređuje.

Kao posledica nedostatka kalcijuma u plodovima javljaju se fiziološki poremećaji kao što su gorke pege, skald i jonatan pege kod jabuka, a kod paradajza i paprike pojava slabog formiranja kutikule ili „sunčanice“ na vrhovima plodova. Dodavanje kalcijuma folijarnim tretmanom biljaka u toku rasta plodova omogućava normalan razvoj plodova, bolju strukturu, čvrstoću i obojenost. Poboljšanje kvaliteta plodova primenom preparata Wuxal® Calcium utiče na duže čuvanje plodova u skladištima i hladnjačama, lakši transport plodova i povećanje njihove ukupne tržišne vrednosti.