Pakovanje

600 kg50 kg

Upotreba

Primena: u zavisnosti od analize zemljišta i potreba gajenih biljaka preporučuje se 200 – 400 kg/ha, kao startno đubrivo ili u prihrani. Preporučuje se unošenje đubriva u zemljište.