ExelGrow® je sredstvo za ishranu bilja koje pospešuje rast i razvoj povrtarskih useva.

Primenjuje se u usevima kompira i drugog krtolastog povrća u fazi formiranja krtola.

KROMPIR I DRUGO KRTOLASTO POVRĆE
Količina primene: 1 l/ha
Način primene: Folijarno i fertigacijom
Utrošak vode: 600 l/ha
U usevima lukovičastog, lisnatog i korenastog povrća, kao i kupusnjača, primenjuje se prvi put po rasađivanju i dalje tokom vegetacija u intervalima od po 21 dan.

LUKOVIČASTO,LISNATO I KORENASTO POVRĆE, KAO I KUPUSNJAČE
Količina primene: 1 l/ha
Način primene: Folijarno i fertigacijom
Utrošak vode: 600 l/ha
U usevima mahunastog povrća, primenjuje se od početka cvetanja, pa tokom cvetanja.

MAGUNASTO POVRĆE
Količina primene: 1 l/ha
Način primene: Folijarno i fertigacijom
Utrošak vode: 600 l/ha
U usevima krastavca, dinje, lubenice, bundeve, paradajza i paprike prvi tretman se preporučuje po rasađivanju i dalje tretmani tokom vegetacija u intervalima od 21 dan.

KRASTAVAC, DINJA ,LUBENICA, BUNDEVA, PARADAJZ I PAPRIKA
Količina primene: 1 l/ha
Način primene: Folijarno i fertigacijom
Utrošak vode: 600 l/ha