Pakovanje

600 kg50 kg

Upotreba

Primena: u ratarskim usevima preporučuje se 200 – 400 kg/ha, kod šećerne repe i povrtarskih kultura 400 – 1.000 kg/ha, u voćarstvu i vinogradarstvu 400 – 800 kg/ha. U ratarstvu se primenjuje po celoj površini pred zaoravanje ili tokom predsetvene pripreme zemljišta, u povrtarstvu u predsetvenoj pripremi zemljišta ili pre sadnju. U voćarstvu i vinogradarstvu primenjuje od jeseni do kretanja vegetacije, depozitorom u zonu korena ili površinski uz preporuku unošenja u zemljište.