EUROFERTIL TOP 51 NPK

N – 4%, P2O5 – 10%, K2O – 20%, MgO – 2%, SO3 – 17%, B – 0,2%, Zn – 0,15% Eurofertil TOP 51 je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata. Namenjeno je kulturama koje su veliki potrošači kalijuma (šećerna repa, silažni usevi, povrtarske i voćarsko-vinogradarske kulture) kao i kulturama koje se gaje na zemljištima sa srednjim i nižim sadržajem kalijuma. Od posebnih dodataka sadrži TOP–PHOS i Physio+. Zahvaljujući ovim dodacima Eurofertil TOP 51 omogućava biljkama brz početni porast, dobro ukorenjavanje i veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva. U proizvodnji šećerne repe, Eurofertil TOP 51 obezbeđuje bolju akumulacija šećera u repi dok se u proizvodnji uljanih kultura obezbeđuje bolja akumulacija ulja u semenu. U povrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, pored dobre akumulacije šećera i boljeg čuvanja, obezbeđuje i bolja obojenost i krupnoću plodova.

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

600 kg50 kg

Upotreba

Primena: u ratarskim usevima preporučuje se 200 – 400 kg/ha, kod šećerne repe i povrtarskih kultura 400 – 1.000 kg/ha, u voćarstvu i vinogradarstvu 400 – 800 kg/ha. U ratarstvu se primenjuje po celoj površini pred zaoravanje ili tokom predsetvene pripreme zemljišta, u povrtarstvu u predsetvenoj pripremi zemljišta ili pre sadnju. U voćarstvu i vinogradarstvu primenjuje od jeseni do kretanja vegetacije, depozitorom u zonu korena ili površinski uz preporuku unošenja u zemljište.