EUROFERTIL TOP 37 HORTI

N – 5%, P2O5 – 10%, K2O – 22%, MgO – 3%, SO3 – 37% Eurofertil PLUS 37 Horti je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i prvenstveno je namenjeno kulturama koje su njegovi veliki potrošači. Zbog specifičnog oblika kalijuma, koji je u sulfatnom obliku, ovo đubrivo je namenjeno za proizvodnju duvana, povrća, voća, vinove loze i cveća. Eurofertil PLUS 37 Horti, zahvaljujući dodatku Physio+, omogućava gajenim kulturama visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva i dobro podnošenje stresnih uslova obezbeđujući na taj način visok i stabilan prinos. U povrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, pored dobre akumulacije šećera u plodovima i boljeg čuvanja, obezbeđuje i bolju obojenost i krupnoću plodova

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

50 kg

Upotreba

Primena: u zavisnosti od rezultata analize zemljišta i potreba gajenih biljaka preporučuje se 300 – 700 kg/ha. Primenjuje se u jesen po celoj površini pred zaoravanje, tokom predsetvene pripreme zemljišta ili pre rasađivanja biljaka.