Pakovanje

50 kg

Upotreba

Primena: u zavisnosti od rezultata analize zemljišta i potreba gajenih biljaka preporučuje se 300 – 700 kg/ha. Primenjuje se u jesen po celoj površini pred zaoravanje, tokom predsetvene pripreme zemljišta ili pre rasađivanja biljaka.