DUOFERTIL TOP 38 NP

N – 8%, P 2O5 – 30%, MgO – 2%, SO3 – 8%, B – 0,15%, Zn – 0,1% Duofertil TOP 38 NP je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem azota, sumpora i magnezijuma dok od mikroelemenata sadrži bor. Namenjeno je kulturama koje se gaje na zemljištima srednje i dobre obezbeđenosti kalijumom. Visok sadržaj fosfora uz specifičnoti TOP – PHOS i MPPA DUO kompleksa, omogućavaju biljkama dobro ukorenjavnje i veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva – tokom cele vegetacije. To je naročito važno za ozime kulture i kulture sa dugim vegetacionim periodom. Stimulacija ukorenjavanja biljaka, uz veoma dug period i visok stepen iskorišćenja hraniva iz đubriva, obezbeđuju da usevi đubreni Duofertilom TOP 38 postižu visoke i stabilne prinose.

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

50 kg600 kg

Upotreba

Primena: u ratarskim usevima preporučuje se 200 – 400 kg/ha ili 150 – 200 kg u redove sa setvom, po celoj površini pred zaoravanje, tokom predsetvene pripreme ili u redove sa setvom.