Pakovanje

50 kg600 kg

Upotreba

Primena: u ratarskim usevima preporučuje se 200 – 400 kg/ha ili 150 – 200 kg u redove sa setvom, po celoj površini pred zaoravanje, tokom predsetvene pripreme ili u redove sa setvom.