DUOFERTIL 30

Duofertil 30 PK je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem kalijuma. Uglavnom se primenjuje u jesen u predsetvenoj pripremi ili pred zaoravanje. Pojačan sadržaj fosfora uz dodatak MPPA DUO kompleksa, omogućava biljkama dobro ukorenjavanje i veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva – tokom cele vegetacije. To je naročito važno za ozime kulture i kulture sa dugim vegetacionim periodom. Stimulacija ukorenjavanja biljaka, uz veoma dug period i visok stepen iskorišćenja hraniva iz đubriva, obezbeđuju da usevi đubreni Duofertilom 30 PK postižu visoke i stabilne prinose.

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

50 kg

Upotreba

Primena: u ratarstvu se preporučuje 200 – 400 kg/ha dok se u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu preporučuje 400 – 800 kg/ha. U jesen se primenjuje po celoj površini u predsetvenoj pripremi ili pred zaoravanje dok se u proleće primenjuje tokom predsetvene pripreme zemljišta.