Pakovanje

50 kg

Upotreba

Primena: u ratarstvu se preporučuje 200 – 400 kg/ha dok se u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu preporučuje 400 – 800 kg/ha. U jesen se primenjuje po celoj površini u predsetvenoj pripremi ili pred zaoravanje dok se u proleće primenjuje tokom predsetvene pripreme zemljišta.