ALBA MILAGRO KALEX

Kalex je specijalno tečno đubrivo koje jača prirodni mehanizam za samoodbranu u biljkama, zbog visoke koncentracije fosfora i kalijuma iz kalijumfosfita. Pored povećanja prirodne samoodbrane u biljakama, povoljno utiče i na cvetanje, kvalitet plodova i korenov sistem. Može se primeniti folijarno ili sistemima za navodnjavanje kap po kap.
Količina primene :
• Voće i grožđe : 2,5 – 5 l/ha
• Povrće : 2 – 4 l/ha
• Strna žita : 1 – 3 l/ha
Vreme primene :
• 2 – 4 aplikacije na svakih 8 – 12 dana. Kod ratarskih kultura može da se kombinuje sa pesticidima.
Sastav:
• Fosfor (P2O5) rastvorljiv u vodi = 30 %
• Kalijum (K2O) rastvorljiv u vodi = 20 %
Pakovanje: 1/1 i 5/1

Категорије: ,