ZP 196

(FAO 200)

KARAKTERSTIKA HIBRIDA: KVALITET ZRNA:
Za setvu na vašim
nadmorskim visinama,
za zakasnelu, naknadnu
i postrnu setvu:
  • skrob
  • prote
  • ulje
  • svarljivost cele biljke
70,0%
11,4%
5,6%
70,9%

Gaji se do 1000 m n.v.

Gustina setve: 75-80.000 bilj./ha

Prinos: do 9 t/ha

Preporuka za gajenje

Odličan

Dobar

Prosečan

Veoma plodna zemlja check
Siromašna zemlja check

Gustina setve

Visoka check
Srednja check
Niska check

Silažni potencijal

Visok prinos check
Visok kvalitet check
Категорија: