Wuxal® Microplant je hranivo sa povećanim sadržajem metala, posebno Mn, Fe, Cu i Zn i koristi se:

ŽITARICE: u količini 0,5 – 3 l/ha.
Vreme primene: u intenzivnoj vegetaciji žitarica.
Prvo tretiranje – u vreme početka izduživanja stabla.
Drugo tretiranje – u vreme izbijanja klasa.

KUKURUZ: u količini 0,5 – 3 l/ha.
Vreme primene: u fazi 2 – 6 listova.
Tretira se 1 – 3 puta godišnje kod ratarskih useva. Razmak između dva tretmana je 8 – 10 dana.

VOĆE: u količini 0,5 – 3 l/ha.
Vreme primene:
Prvo tretiranje – rano u proleće.
Drugo i treće tretiranje – sredinom leta.
Četvrto i peto – posle berbe.
Tretira se 1 – 6 puta godišnje. Razmak između dva tretmana je 8 – 10 dana.

POVRĆE: u količini 0,5 – 3 l/ha.
Vreme primene: za vreme intenzivnog porasta.
Tretira se 1 – 4 puta godišnje. Razmak između dva tretmana je 8 – 10 dana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Microplant se u preporučenim količinama može mešati sa drugim pesticidima, ali kod nekih osetljivih sorti šljive proveriti mogućnost zbog moguće fitotoksičnosti.

Wuxal® Microplant je hranivo sa povećanim sadržajem metala, posebno Mn, Fe, Cu i Zn, koji su deficitarni kod žitarica i drugih intenzivno gajenih useva. Elementi su u obliku koji je visokorastvorljiv u vodi, pa ih biljke lako usvajaju i zbog toga Wuxal® Microplant služi za otklanjanje izraženog nedostatka mikroelemenata u biljkama, ali i za sprečavanje latentnih simptoma poremećaja u ishrani.
Wuxal® Microplant je formulisan tako da odnos elemenata u hranivu potpuno odgovara zahtevima biljaka u vreme intenzivnog rasta. Zbog toga se ovo hranivo preporučuje u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji na alkalnim zemljištima, lakim zemljištima sa niskim sadržajem humusa, kao i pri intenzivnoj proizvodnji povrća u plastenicima.