Prosečan sastav:
• Organska materija 65%
• Suva materija min. 90%
• Vlaga max. 10%
• Azot (N) 4%
• Fosfor (P₂O₅) 3%
• Kalijum (K₂O) 2%

 

Prosečan prečnik peleta je 5 mm.
Doza primene – svake četvrte godine: u povrtarstvu 1.000 kg/ha, u ratarstvu 800 kg/ha.
Pakovanje: 25/1 ili 500/1