OSTAP

Категорије: ,

Опис

Klasa  Herbicidi
Opis  Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije Klasa  Herbicidi
Opis  Kombinovani selektivni h
          Bentazon+dikamba
Formulacija  koncentrovani rastvor
Delovanje
Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća, a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija, bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima, osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – silažni i merkantilni kukuruz, pšenica (ozima i jara)
Koncentracija  1 – 2 l/ha
Primena  kukuruz, pšenica
Pakovanje  1 l, 10 l