DUOFERTIL 46 NPK

N – 4%, P2O5 – 20%, K2O – 20%, MgO – 2%, SO3 – 9% Duofertil 46 NPK je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i kalijuma i izbalansiranim sadržajem ostalih elemenata. Visok sadržaj fosfora i kalijuma uz dodatak MPPA DUO kompleksa, omogućava biljkama dobro ukorenjavanje i veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva – tokom cele vegetacije. To je naročito važno za ozime kulture i kulture sa dugim vegetacionim periodom. Stimulacija ukorenjavanja biljaka, uz veoma dug period i visok stepen iskorišćenja hraniva iz đubriva, obezbeđuju da usevi đubreni Duofertilom 46 NPK postižu visoke i stabilne prinose.

Категорије: ,

Опис

Upotreba

Primena: u ratarskim usevima se preporučuje 200 – 400 kg/ha ili 150 – 200 kg u redove sa setvom. U povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu preporučuje se 400 – 800 kg/ha. U ratarstvu se primenjuje po celoj površini pred zaoravanje, tokom predsetvene pripreme ili u redove sa setvom, u povrtarstvu u predsetvenoj pripremi zemljišta ili pre sadnje. U voćarstvu i vinogradarstvu se primenjuje od jeseni do kretanja vegetacije, depozitorom u zonu korena ili površinski uz preporuku unošenje u zemljište.