Pored osnovnog jesenjeg đubrenja i zemljišne prihrane azotom pšenicu je potrebno prehraniti i preko lista i to prilikom pesticidnih tretmana. Prvi pesticidni (herbicidni) tretman sprovodi se najčešće u rano proleće, po kretanju vegetacije i početka rasta travnih korova. U ovom periodu, noći su hladne tako da se odgovarajućom folijarnom prihranom pokreću metabolički procesi, ubrzava se rad korenovog sistema, bolje bokorenje i smanjuje temperaturni stres.