Predloženi fertigacioni program ishrane dat je na osnovu fenofaza razvoja.
Ukoliko se tokom jedne fenofaze vrši više zalivnih tretmana, preporučenu
količinu đubriva podeliti ravnomerno prema broju zalivnih tretmana.
U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME u količini od 250 kg/ha.