U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME u količini od 250 kg/ha, kao i peletirani stajnjak FERTIPLUS 4-3-3 u količini od 350 kg po hektaru.
Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.