Suncokret je biljka koju karakteriše jako brz rast, tako da je tokom vegetacije najčešće moguće odraditi samo jedan do dva folijarna tretmana, početkom vegetacije u kombinaciji sa odgovarajućim herbicidima. S obzirom da se gaji u predelima sa većim brojem sunčanih dana i manjom količinom padavina, kod suncokreta je ključno obrazovanje jakog i robusnog korenovog sistema, koji uspešno može da snabdeva biljku hranivima. Pored korenovog sistema za rod suncokreta je neophodna dobra polenizacija (oprašivanje) pa se na zemljištima sa deficitom bora (peskovita zemljišta) preporučuje i dopunska ishrana preparatom FitoFert Bor Max 20.