Soja je ratarska kultura iz familije leguminoznih biljaka, odnosno biljaka koje imaju sposobnost da svojim korenom stvaraju simbiozu sa korisnim mikroorganizmima u zemljištu. Pomenuti mikroorganizmi fiksiraju atmosferski azot i prevode ga u pristupačni nitratni azot za gajenu kulturu. Zato je jako važno da se u osnovnom đubrenju zemljišta, pre setve, vodi računa o količinama azota, tj. da se smanji količina osnovnog đubriva pri obradi zemljišta, a da se ostale potrebne količine hranljivih elemenata dodaju u toku vegetacije kroz folijarna FitoFert đubriva. Bor na useve soje ima višestruki efekat: utiče na porast korena, poboljšava fiksaciju azota, podstiče razgranatost i cvetanje, produžava trajanje i oplodnju cveta, uvećava broj zrna u mahuni.