MURAL

Категорије: ,

Опис

Klasa  Herbicidi
Opis Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Tribenuron – metil
Formulacija  vododisperzibilne granule
Delovanje  Tribenuron – metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina, a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – pšenica
Koncentracija  15 – 25 g/ha
Primena  pšenica
Pakovanje  10 g, 20 g, 100 g, 250 g